Service

Service på alla typer av ventilationsanläggningar.
Serviceavtal med protokollförda servicebesök.
Felsökning i alla typer av ventilationssystem.
Energibesparingsåtgärder.
Utbyte av styrutrustning.
Leverans och byte av luftfilter och kontroll att rätt filterklass används.
Utredningar med åtgärdsförslag.
Provtryckning av hus.
Varvtalsmätning.
Service på elmotorer och fläktar, lagerbyte etc.


OVK-Besiktning

Vi har riksbehörighet och utför OVK-besikning på alla förekommande ventilationsanläggningar.Injustering av luftmängder

Vi injusterar nya och gamla ventilationsanläggningar.
Vi utför luftmätningar som snabbt visar om något är ur balans eller felaktigt.Nyinstallation

Vi utför nyinstallationer av ventilationssystem och ändringar av befintliga system.
Vi installerar och driftsätter anläggningar samt injusterar ventilationen efter färdig entreprenad.
Vi upprättar erfoderliga drift- och skötsel handlingar.


Privatpersoner

Du som planerar att bygga hus, kontakta oss för en helhetslösning inom ventilation. Vi installerar, driftsätter, injusterar och OVK-besiktigar din anläggning.